VPS Server

VPS Server là máy chủ ảo cơ bản, đáp ứng mong muốn các đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng máy chủ với toàn quyền quản trị.

VPS sử dụng trên công nghệ Intel, Cisco.
Hỗ trợ Plesk trên Windows, Kloxo/Directadmin/Cpanel trên Linux
Giao quyền quản lý server cao nhất (adminsitrator / root)
Reboot online cho VPS thông qua website/sms (duy nhất chỉ có tại P.A Vietnam Ltd)
Cam kết sử dụng RAM của VPS là RAM vật lý 100%, tuyệt đối không sử dụng HDD làm RAM ảo như những nơi khác
 

Server - Dedicated Server

Dedicated Server là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý riêng, tức quý khách sẽ sở hữu một phần cứng máy chủ riêng và toàn quyền cài đặt hệ điều hành và phần mêm bên trong độc lập quản lý hoàn toàn.  Nếu như Web Hosting phải sử dụng 1 server chung cho nhiều khách hàng, có thể gây ảnh hưởng lẫn nhau về tài nguyện server thì giờ đây Dedicated Server là giải pháp tốt nhất.

Được trang bị sẵn server DELL, IBM, HP, CISCO, INTEL danh tiếng hàng đầu thế giới 
Bao gồm toàn bộ chi phí chỗ đặt + đường truyền trong nước và quốc tế max 100Mbps.
Toàn quyền (Full root access+ hardware) quản trị Server thông qua Remote Desktop hay Tenet/SSH.
Chủ động khởi động server trực tuyến thông qua website/sms miễn phí (không phải gọi điện nhờ reboot - chức năng lần đầu tiên có mặt tại VN 14/7/2008)


Kéo qua trái hoặc phải để xem thêm thông tin

Bảng giá VPS Windows
Mô tả chi tiết VPS #1 VPS #2 VPS #3 VPS #4
Data center VDC VDC VDC VDC
Dung lượng 20GB [SSD Cloud Storage] HDD: 30GB [SSD Cloud Storage] HDD:40GB [SSD Cloud Storage] HDD: 80GB [SSD Cloud Storage]
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
POP3 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Sub domain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
FTP Accounts Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
MySQL Database Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền Add-on Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền Parked / Alias Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Phí khởi tạo 350.000 350.000 350.000 350.000
Phí duy trì 160.000
VNĐ/Tháng
301.000
VNĐ/Tháng
500.000
VNĐ/Tháng
850.000
VNĐ/Tháng
Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua

Kéo qua trái hoặc phải để xem thêm thông tin

Bảng giá VPS Linux
Mô tả chi tiết VPS#1 VPS #2 VPS #3 VPS #4
Data center VDC VDC VDC VDC
Dung lượng 15GB [SSD Cloud Storage] 25GB [SSD Cloud Storage] 40GB [SSD Cloud Storage] 80GB [SSD Cloud Storage]
Băng thông Unlimited Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
POP3 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Sub domain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
FTP Accounts Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
MySQL Database Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền Add-on Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền Parked / Alias Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Phí khởi tạo 350.000 350.000 350.000 350.000
Phí duy trì 142.000
VNĐ/Tháng
283.000
VNĐ/Tháng
450.000
VNĐ/Tháng
850.000
VNĐ/Tháng
Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua

Kéo qua trái hoặc phải để xem thêm thông tin

Bảng giá Server Linux
Mô tả chi tiết Server #1 Server #2 Server #3 Server #4 Server #5 Server #6
Data center VDC VDC VDC VDC VDC VDC
Dung lượng 20GB [SSD] 40GB [SSD] 60GB [SSD] 80GB [SSD] 140GB [SSD] 200GB [SSD]
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
POP3 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Sub domain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
FTP Accounts Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
MySQL Database Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền Add-on Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền Parked / Alias Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Phí khởi tạo 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Phí duy trì 598.000
VNĐ/Tháng
1.282.000
VNĐ/Tháng
1.709.000
VNĐ/Tháng
2.137.000
VNĐ/Tháng
2.497.000
VNĐ/Tháng
3.110.000
VNĐ/Tháng
Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua

Kéo qua trái hoặc phải để xem thêm thông tin

Bảng giá Server Window
Mô tả chi tiết Server #1 Server #2 Server #3 Server #4 Server #5 Server #6
Data center VDC VDC VDC VDC VDC VDC
Dung lượng 20GB [SSD] 40GB [SSD] 60GB [SSD] 80GB [SSD] 140GB [SSD] 200GB [SSD]
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
POP3 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Sub domain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
FTP Accounts Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
MySQL Database Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền Add-on Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền Parked / Alias Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Phí khởi tạo 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Phí duy trì 786.000
VNĐ/Tháng
1.470.000
VNĐ/Tháng
1.897.000
VNĐ/Tháng
2.325.000
VNĐ/Tháng
2.717.000
VNĐ/Tháng
3.330.000
VNĐ/Tháng
Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua