Dịch vụ tên miền
Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.com/.biz Miễn phí 299.000 VNĐ  /năm
.org Miễn phí 250.000 VNĐ / năm
.net Miễn phí 299.000 VNĐ / năm
.co Miễn phí 735.000 VNĐ / năm
.info Miễn phí 255.000 VNĐ / năm
.me Miễn phí 565.000 VNĐ / năm
.asia Miễn phí 350.000 VNĐ / năm
.VN 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ / năm
.com.vn/.net.vn/ .biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ / năm
.org.vn | .edu.vn | .gov.vn
.info.vn | .pro.vn | .int.vn
200.000 VNĐ 200.000 VNĐ / năm
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ / năm
Tên miền .VN 1 ký tự 350.000 VNĐ 40.000.000 VNĐ / năm
Tên miền .VN 2 ký tự 350.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ / năm
Ẩn thông tin chủ thể
tên miền quốc tế 
Miễn phí 80.000 VNĐ / năm
Thay đổi DNS
tên miền Việt Nam
Miễn phí
KIỂM TRA TÊN MIỀN